Direcționare

20% din impozitul pe profit

Directionarea a 20% din impozitul pe profit se face prin Contract de sponsorizare intre companie si Asociatia SPERANTA IVESTI.

Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare este prevazut in Legea 571/2003 si HG 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, sub aspectul deductibilitatii si taxei pe valoarea adaugata, astfel:

“Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  1. sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
  2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Astfel, pot merge:

– 80% catre stat

– 20% catre ASOCIATIA SPERANTA IVESTI

Precizari:

  • Sponsorizarea trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective)
  • O firma are dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate mai sus, dar pentru suma ce depaseste limita indicata se plateste impozit pe profit
  • „In ceea ce priveste sponsorizarea, prevederile art.31 alin.(4)-(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal sunt aplicabile tuturor contribuabililor pl?titori de impozit pe profit, indiferent de sursele din care acestia realizeaza veniturile, din Romania sau din strainatate ”.

Sponsorizarea:

– desi este o cheltuiala nedeductibila, nu i se aplica impozit 16%.

– este total deductibila din impozit, daca se incadreaza in limitele impuse de codul fiscal (sa nu fie mai mare decat 3 la mie din cifra de afaceri, si decat 20% din impozit)